ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Ce înseamnă Analiza la risc la securitatea fizica?

Analiza de risc reprezintă procesul prin care se identifică elementele ce pot genera incidente de securitate. De asemenea, se evalueaza atat probabilitatea de producere a acestora cât și consecintele evenimentelor. In baza acestor informatii se determina nivelul de risc și se stabilesc măsurile necesare limitarii ori chiar eliminarii acestor riscuri.

Pentru cine este obligatorie?

Analiza de risc la securitatea fizica este un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Puteți solicita informații suplimentare sau o ofertă personalizată la contact IQSECURE