MENTENANȚĂ SISTEME

În legile 301/2012 (aplicabilitate la sistemele de alarmare la efracție) sau 307/2006 (incendiu), cu actualizările lor, se specifică obligația beneficiarilor de sisteme de alarmare de a întreține funcționarea acestor sisteme.

Aceasta se face prin operațiuni de mentenanță și beneficiarii sunt obligați să încheie contracte cu societăți autorizate pentru aceste operațiuni.

Conform normei europene EN 13306:2001, mentenanța este ansamblul tuturor acțiunilor tehnice, administrative și de management, în timpul ciclului de viață al unui echipament/sistem, destinate pentru menținerea sau restabilirea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă (necesară).

Dintre toate tipurile de mentenanță enumerăm pe acelea care sunt aplicate în cazul sistemelor care fac obiectul activității societății noastre:

  • preventivă (sistematică și programată, are ca scop menținerea sistemelor tehnice, în condiții normale de funcționare, prin inspecție sistematică, detecție, lubrificare, curățire și înlocuirea elementelor cu anumite grade de defectare, împreună cu executarea unor operațiuni de revizie periodică și de reglare);
  • corectivă (repunerea în funcțiune a sistemelor defecte).

De reținut!

Obiectivul unui deținător de sisteme electronice de securitate nu trebuie să fie neapărat respectarea unor legi, deși acestea sunt obligatoriu de respectat, ci un punct din planul de afaceri, planificat, care limitează cheltuielile mari, necesare atunci când sistemele nu mai funcționează dar e nevoie de ele, adică mentenanța preventivă ar trebui să fie pe primul plan.

Sunt multe companii sau instituții care au investit, uneori sume mari, pentru instalarea unor sisteme de securitate electronică sau mecanică dar lasă în plan secund mentenanța lor, efectul fiind cheltuieli la fel de mari pentru repunerea lor în funcțiune.

Noi instalăm sisteme care pot fi upgradate, modernizate, dar care trebuie, totuși, întreținute, de aceea, o dată cu instalarea e recomandat să acordați atenție și încheierii unui contract de mentenanță.

De asemenea, IQSECURE poate asigura mentenanța sistemelor și instalațiilor electrice din clădiri civile și industriale.