SERVICII

IQSECURE oferă clienților următoarele servicii:

  • Analiza de risc;
  • Consilierea profesionistă în vederea alegerii celei mai potrivite soluții;
  • Furnizarea echipamentelor necesare configurației alese;
  • Instalarea și configurarea sistemelor;
  • Punerea în funcțiune și instruirea utilizatorilor sistemelor;
  • Întreținerea sistemelor în perioada de garanție;
  • Mentenanța în perioada de post garanție, conform contractelor încheiate cu beneficiarii sistemelor.
  • Manageriat proiecte.

IQSECURE instalează, întreține și asigură mentenanță pentru sisteme de avertizare și alarmare la efracție, incendiu, supraveghere video, control acces, interfonie, automatizări pentru construcții civile și industriale.